4.07.2024 г.

Статистика покупко-продажби 2 тримесечие 2023-2024 г.

17.05.2024 г.

Рекорден ръст в жилищните заеми в България

5.04.2024 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 1-во тримесечие 2023-2024 г.

1.02.2024 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 4-то тримесечие 2022-2023 г.

30.09.2023 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 3-то тримесечие 2022 - 2023

30.06.2023 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 2-ро тримесечие 2022 - 2023

27.04.2023 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 1-во тримесечие 2022 - 2023

18.01.2023 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 4-то тримесечие 2021 - 2022

17.10.2022 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 3-то тримесечие 2021 - 2022

12.07.2022 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 2-ро тримесечие 2021 -2022

11.01.2022 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки: 4-то тримесечие 2020-2021

10.11.2021 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 3-то тримесечие 2020-2021 / 2016 - 2021

3.08.2021 г.

Статистика ипотеки: 2-ро тримесечие 2020-2021

28.07.2021 г.

Статистика покупко-продажби: 2-ро тримесечие 2020 - 2021

30.03.2021 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 1-во тримесечие 2020-2021 г.

15.01.2021 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 2019-2020 г.

15.10.2020 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 3-то тримесечие 2019-2020 г.

23.07.2020 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 2-ро тримесечие 2019 - 2020 г.

13.05.2020 г.

Статистика покупко-продажби и ипотеки 1-во тримесечие 2019 - 2020