Статистика покупко-продажби 2 тримесечие 2023-2024 г.

4.07.24 г.

Ръст на сделките с имоти в България през второто тримесечие на 2024 година


Бургас


През второто тримесечие на 2024 година, Бургас се отличава с най-голям ръст на сделките с имоти, отбелязвайки увеличение от 43,1% спрямо същия период на миналата година. Този ръст показва значителна активност на пазара на недвижими имоти в града.


София


Столицата София също отбелязва значителен ръст на сделките с имоти, с увеличение от 11.9%. Общият брой на сделките в София за второто тримесечие е 9641, което демонстрира стабилен интерес към имотния пазар в града.


Варна


Във Варна сделките с имоти са нараснали с 4,2%, достигайки общо 3953 сделки за тримесечието. Този ръст показва положителна тенденция на пазара на недвижими имоти в града.


Пловдив


Пловдив отбелязва лек спад от 2% в броя на сделките с имоти, като общият им брой за тримесечието е 4090. Въпреки спада, пазарът на имоти в града остава активен.


Цялата страна


В национален мащаб, общият брой на сделките с имоти през второто тримесечие на 2024 година е 54 379. Това е първият ръст след осем последователни тримесечия на спад. За полугодието, общият брой на сделките достига 98 178, което е леко намаление от 0,7% спрямо същия период на предходната година.Ипотеки


Бургас води и по ръст на ипотеките, отбелязвайки увеличение от 45,8% за тримесечието и 37,8% за полугодието. Това показва значителен интерес към финансиране на имотни сделки в града.В София ръстът на ипотеките е 22,5% за тримесечието и 25,7% за полугодието. Тези данни отразяват стабилния интерес към закупуване на имоти чрез ипотечни кредити в столицата.Във Варна ипотеките са се увеличили с 19% за тримесечието и 25,4% за полугодието. Това показва, че все повече купувачи в града предпочитат да финансират сделките си с ипотекиВ София ръстът на ипотеките е 22,5% за тримесечието и 25,7% за полугодието. Тези данни отразяват стабилния интерес към закупуване на имоти чрез ипотечни кредити в столицата.В Пловдив ръстът на ипотеките е по-скромен – 8% за тримесечието и 13,8% за полугодието. Въпреки това, данните показват положителна тенденция на пазара на ипотечни кредити в града.