Какво е сравнителен пазарен анализ (СПА)?

23.05.19 г.

Методът на сравнителния пазарен анализ има за цел определяне стойността на имота въз основа на цената на съпоставимите обекти по обобщени показатели, отчитайки специфичните особености на конкретния обект. Процедурите на метода позволяват на базата на т.нар. пазарни множители да се достигне до оценка на пазарната стойност на оценявания обект, като се използва информацията за пазарната цена на еталонните имоти.


Сравняваните имоти следва да са сходни, аналогични на оценявания по местонаходжение, начин на изграждане и степен на завършеност. За да бъде избран даден имот за еталон, неговата цена трябва да е известна - това може да бъде информация от вече реализирани сделки или информация за предлагане на сходни имоти, която може да служи като ориентир.


В момента, в който пазарната стойност на Вашия имот е определена, Вие решавате каква крайна цена може да обявите на пазара, която да постигне вашите цели.


Като цяло офертната цена на пазара не би трябвало да се завишава с повече от 5% от пазарната стойност, тъй като това може да отблъсне потенциалните клиенти да направят оферта или да изразят мнение.


За да не губите време в изготвянето на Сравнителен пазарен анализ, Ви съветваме да се консултирате с брокер на недвижими имоти, който като специалист на пазара ще изготви анализа бързо, разполагайки с актуална информация за реализираните сделки на пазара. Поискайте от него  да Ви изготви и 5-годишен план за отдаване на Вашето жилище под наем, който да Ви гарантира винаги пълни месеци.