Статистика покупко-продажби за 2-ро тримесечие 2019-2020 г.

Пазарът през юни започва да се завръща към активността си от преди Ковид 19, като големите спадове, които наблюдавахме през април и май намаляват, но все пак остават на отрицателни и двуцифрени територии.

По данни на агенция по вписванията ипотеките са със сериозни спадове,въпреки че банките намалиха рестрикциите от края на март и запазиха рекордно ниските лихвени нива по кредитите. За повече информация разгледайте графиките и се свържете с вашия iБрокер за коментари.