Продажни и наемни цени на жилищни имоти в гр. София по квартали

Пазарът на жилищни имоти продължава да е много активен и това се отразява на цените. В София отчитаме среден ръст от над 5% спрямо 2020 г.

Купувачите са готови да плащат повече, подкрепяни от рекордно ниските лихви по кредитите и подобрените очаквания за бъдещето.

Прилагаме данни от покупко-продажби в гр. София на база сключени сделки. Умишлено не сме посочили средни цени на кв. метър, а диапазон, в който стават сделки.

За по-подробна информация, разгледайте статистиките или се обърнете към нашите iБрокери за безплатна консултация.

*Статията е с информативен характер и не е съвет за вземане на решение