M като мотивация

Вашата мотивация като продавач е ключът към бързата продажба на имота Ви. Трябва да сте абсолютно убедени, че искате да продавате. Ако се колебаете, това ще попречи да получите най-изгодната пазарна цена. По-добре си помислете повече или отидете в друга агенция.

С като стратегия

Мотивиран сте! Да продаваме тогава! Онова, от което се нужде имотът Ви, е нашата цялостна стратегия за продажба, която включва: подготовка на имота, анализ на документите, прецизно ценообразуване, проактивен маркетинг, мотивирани огледи, ефективни преговори, успешна продажба. Правим всичко това, защото ценим имота Ви.  

Ц като цена

Всички усилия зависят от пазарната цена. А каква е тя, показва подробният сравнителен пазарен анализ. Така разбираме каква цена пазарът (потенциалният купувач) е готов да плати за имота Ви. Ако се целите много високо, имотът ще остане непродаваем. Ние няма да Ви позволим да продадете имота си на безценица.