0 / 5 (0 гласа)

Най-активните имотни пазари в България са четирите най-големи градове в България – София, Пловдив, Варна и Бургас. 

Възможностите за намиране на работа и миграцията към най-големите български областни центрове са едни от причините за големия брой сключени сделки с недвижими имоти. Сделките отбелязват ръст с близо 19%  за страната, за последното тримесечие на 2016 година.

Агенциите за недвижими имоти в голямата четворка са били най-натоварени през последните три месеца на 2016 г. Така разликата в активността между пазарите в София, Пловдив, Варна и Бургас и малките населени места става невъзможна за преодоляване.

Имотният пазар в София приключи последното тримесечие на 2016 г. с близо 8400 сключени сделки. Това е ръст с почти 12%, сравнено със същия период за миналата 2015 година. 

В Пловдив има сключени близо 5500 сделки. Това е с около 2900 сделки по-малко, отколкото в София за същия период на 2016 г. Сравнявайки последните три месеца на 2016 със същото тримесечие на 2015 г., пазарът в Пловдив бележи ръст с близо 9%.
 

Варна изпреварва Бургас по брой сключени сделки. От октомври до декември 2016 г. на пазара на недвижими имоти са се сключили с близо 29% повече сделки сравнено с четвъртото тримесечие на 2015 г. Това са малко над 3700 сделки.


Възходящата активност на бургаския пазар за недвижими имоти се запазва. Броят на сделките за последните три месеца на 2016 г. се е увеличил с почти 20%. В сравнение със същия период за 2015 г. ръстът е с 5%. 

Виж подробната статистика по градове за 2016 година.